Poštovani, Molim Vas za pomoć i odgovore na sledeća pitanja: 1. Da li je falsifikovanje potpisa krivicno delo? 2. Ako jeste, gde je potrebno načiniti prvi korak, tj, gde bi trebalo podneti krivičnu prijavu? 3. Da li je neophodno uzeti advokata? Pretpostavljam da je svakao lakše uzeti profesionalca… OPIS- S’obzirom na to da nije neko “teško delo“ u pitanju, ali bi imalo nesagledive posledice po imovinsko stanje mog oca i moje porodice, tacnije moglo bi doci do gubljenja nekretnine, moram ukratko da objasnim o čemu se radi: Moj tata je hteo da uknjiži 10% svog vlasništva na kući u Beogradu, što mu po Ugovoru overenom u Sudu pripada, jer je u međuvremenu većinski vlasnik pokušavao da proda kuću kao vlasnik 1/1 (što nije istina, a pri tome ima još 2 zaštićena stanara). Moj tata (vlasnik 10% na kući) podnese molbu u Katastru, sa priloženim Ugovorom u decembru XXXX. i sve bude u redu, čeka se da se uknjiži. U međuvremenu izvesna g-đa “predstavnik“ Vlasnika kuće ode u taj isti Katastar i podnese Molbu na kojoj piše da moj otac odustaje od uknjižbe!!! Srećom, službenici koja vodi predmet bude sumnjivo to što je Molba za uknjižbu podneta u decembru 2012., zatim X.X.XXX.-Molba da odustaje od uknjižbe(to je ta koju nikako nije podneo moj otac i gde je “g-đa“ falsifikovala potpis mog oca), a zatim moj otac X.X.XXXX. šalje telegram sa molbom o hitnoj uknjižbi! ZAKLJUČAK: Znamo ko je “Gospođa Predstavnik“ Vlasnika kuće, njeno ime i prezime, itd… I znamo da je ona to učinila, jer je imala sve podatke mog oca iz Ugovora o poklonu, kao i njegov potpis na istom tom Ugovoru. PITANJA: 1. Mene zanima da li može da se podnese krivična prijava ili neka druga ako ne krivična? 2. Koliko košta podnošenje takve prijave i da li se uopšte plaća? 3. Kako se može sprečiti takva osoba da obavlja bilo kakve poslove i radnje koje sutra mogu ugroziti i druge stranke, itd… Ona se naravno ne javlja na telefon odavno, ali ima načina da se dođe do nje; što bi rekao naš advokat:“svi u kraju znaju već da je prevarant“, ali niko do sada nije podneo nikakvu prijavu. Unapred se zahvaljujem na pomoći i savetima, srdačan pozdrav

Poštovana,

Falsifikovanje potpisa je regulisano pod krivičnim delom Falsifikovanja isprave, koje je uređeno 355. članom Krivičnog zakonika. Ko napravi lažnu ili preinači pravu ispravu u nameri da se takva isprava upotrebi kao prava ili ko lažnu ili neistinitu ispravu upotrebi kao pravu ili je nabavi radi upotrebe, kazniće se zatvorom do tri godine.

Da bi se utvrdilo da je došlo do falsifikovanja potpisa, sprovešće se veštačenje rukopisa okrivljene osobe. Bitna pretpostavka za veštačenje rukopisa i potpisa je obezbeđivanje originala spornih dokumenata i drugih dokaza koji sadrže potpise i rukopis za koje se pretpostavlja da sadrže sva karakteristična obeležja normalnog, neiskrivljenog rukopisa određenog skriptora.

Vi možete podneti krivičnu prijavu policiji ili osnovnom tužilaštvu nadležnom u mestu u kojem je krivično delo izvršeno. Krivičnu prijavu možete podneti pismeno, usmeno na zapisnik, a zakon predviđaa i mogućnost podnošenja krivične prijave telefonom ili smsom, ali se to u praksi retko dešava, pa Vam mi savetujemo da je podnesete pismeno.

Podnošenje krivične prijave se ne plaća. Budući da je ovo krivično delo koje se sud goni po službenoj dužnosti, advokat Vam možda neće biti potreban, jer će nadležni tužilac biti javni tužilac. Vaše je da podnesete krivičnu prijavu i sarađujete u postupku.

Ukoliko imate još neko pitanje za nas, slobodno nas kontaktirajte.

Mladi Pro Bono