Poštovani, moje pitanje se odnosi na ugovor o poklonu. Sestre i ja smo nasledili stan od pok. roditelja i sada jedna od sestara želi da mi pokloni svoj deo stana. Video sam primer ugovora o poklonu na Vašem sajtu i zanimaju me sledeće stvari: 1. Može li se isti primeniti na deo nekretnine (5/24)? 2. Hoću li biti obavezan da platim porez na poklon?

Poštovani,

Naravno predmet ugovora o poklonu može biti i suvlasnički udeo u nepokretnosti kao i svako drugo prenosivo pravo. U ugovoru je potrebno samo jasno definisati koja se prava prenose sa poklonodavca na poklonoprimca. Kada je predmet ugovora o poklonu nepokretnost ugovor se mora zaključiti u pismenoj formi i biti overen od strane suda.  Što se poreza na poklon tiče bićete u obavezi da platite porez na poklon. S obzirom na to da se nalazite u drugom naslednom redu u odnosu na poklonodavca (vašu sestru) porez ćete biti dužni da platite po poreskoj stopi od 1,5% koja se primenjuje na poresku osnovicu (tržišna vrednost nepokretnosti koja se poklanja).

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono