Postovani, 2010 sam priveden zbog posedovanja 2,2 grama opojne droge marihuane, i dobio sam novcanu kaznu. kaznu bih trebao ubrzo platiti jer nisam bio u mogucnosti. Zanima me da li cu ikada moci izvaditi potvrdu o nekaznjavanju i potvrdu da se protiv mene ne vodi nikakav krivicni postupak i da li cu moci se konkurisati za prijem na PA ( policijsku akademiju)? hvala unapred

Poštovani,

Članom 98. Krivičnog zakonik propisani su uslovi potrebni za zakonsku rehabilitaciju. Rehabilitacijom se briše osuda i prestaju sve njene pravne posledice a osuđeni se smatra neosuđivanim. Zakonska rehabilitacija se daje samo licima koja pre osude na koju se rehabilitacija odnosi, nisu bila osuđivana – dakle delo za koje se rehabilitacija daje mora biti prvo krivično delo.  U slučaju kada je lice osuđeno na plaćanje novčane kazne, potrebno je da u roku od tri godine od izvršenja te kazne ne učini novo krivično delo. Što se tiče konkursa za prijem na Policijsku akademiju ne možemo vam dati precizniji odgovor, ali ukoliko u posebne bezbednosne uslove koje kandidat mora ispunjavati spada i neosuđivanost, nakon zakonske rehabilitacije koja je gore opisana, ne biste trebali da imate naročitih problema pri konkursu.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono