Pitanje: Poštovani, molim vas ako mogu da dobijem odgovog na pitanje. Po presudi za izdržavanje bivši vanbračni suprug je dobio da plaća po xxx za svako dete. Imamo dvoje dece. Pošto nije ispunjavao svoju obavezu podnela sam krivičnu prijavu. Postupak je još u toku ali on preti i kaže da bi radije plaćao kazne nego dao deci. Vodi se kao nezaposlen ali radi na “crno“ i prima socijalnu pomoć. Otac ga finansira i svu imovinu je prebacio na njega. Molim vas, da li mogu da tužim njegovog oca sa obzirom da je penzioner i ima stalna primanja jer od bivšeg supruga neću videti ni dinara odnosno moja deca. Unapred zahvalna.

Poštovana,

Ne možete tužiti oca Vašeg muža, budući da on nije dužnik izdržavanja, tj. nema zakonsku obavezu da izdržava Vašu decu, bez obzira na njegova primanja. Vi možete pokrenuti postupak za prinudno izvršenje. Ovaj postupak pokrećete tako što nadležnom sudu podnosite pravnosnažnu izvršnu presudu u kojoj je utvrđena obaveza dužnika da izdržava decu, kao i predlog za izvršenje – dokument u kojem zahtevate da se dotična sudska presuda prinudno izvrši. Sud će tada da naredi da se dug naplati plenidbom i prodajom dužnikove imovine, odbijanjem iznosa izdržavanja od zarade koju mu poslodavac uplaćuje na tekući račun, ili na neki drugi način.

Takođe, ako zbog neprimanja izdržavanja pretrpli neku materijalnu ili nematerijalnu štetu, možete da pokrenete i parnični postupak u kom ćete tražiti da Vam davalac izdržavanja isplati određenu novčanu sumu kao naknadu za tu štetu.

I na kraju, ukoliko želite da krivično gonite Vašeg bivšeg supruga, možete podneti krivičnu prijavu protiv Vašeg bivšeg supruga za krivično delo Nedavanje izdržavanja (član 195 Krivičnog zakonika). Sud ga može kazniti novčanom kaznom, kaznom zatvora do 1 godine (ili do 3 godine ako su usled nedavanja izdržavanja nastupile teške posledice) ili uslovnom osudom uz obavezu da izmiri dospele obaveze i da redovno daje izdržavanje.

Mladi Pro Bono