Otac mi je umro o.g. Pošto se on razveo sa mojom mamom još dok sam bio veoma mali, imao sam skoro nikave kontakte sa njim. Neredovno je i plaćao alimentaciju. On se ponovo oženio i iz tog braka ima sina. Dve nedelje posle sahrane. Obavestio me je moj polubrat. Obzirom da moj otac nije imao skoro nikakve kontakte samnom i da se ni u jednom trenutku mog života nije brinuo o meni, pitanje za vas je kakva su moja prava u vezi nasledstva? On poseduje stan u Beogradu (u njemu živi njegova supruga, a sin ima, čini mi se svoj stan) i nešto zemlje sa vikendicom. To je ono što ja znam da ima od imovine. koji je krajnji rok za zakazivanje ostavinskog postupka i da li to ide po automatizmu (zakazivanje)?

Poštovani,

Bez obzira na odnos koji ste imali sa ocem i ostale okolnosti koje ste naveli u pitanju, Vi ćete kao njegov sin biti pozvani da nasledite njegovu zaostavištinu u prvom naslednom redu zajedno sa njegovim drugim detetom i njegovom suprugom. Svi naslednici u ovom slučaju nasleđuju na jednake delove. Što se tiče pokretanja ostavinskog postupka, po slovu zakona sud je obavezan da ovaj postupak pokrene po službenoj dužnosti ukoliko u zaostavštinu ulaze i nepokretnosti. Međutim u praksi sami naslednici su ti koji pokreću ovaj postupak podnošenjem predloga osnovom sudu nadležnom za opštinu u kojoj je ostaviliac imao prebivalište u trenutku smrti. S obzirom na to da pravo na nasleđivanje ne može zastareti, zakon ne predivđa posebne rokove u kojima se ostavinski postupak mora pokrenuti. U slučaju i da ostali naslednici pokrenu ostavinski postupak a da vas o tome ne obaveste, sud će u svakom slučaju morati da vam, kao zakonskom nasledniku, uputi poziv na ročište.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono