Osuđen sam zbog krivičnog dela Ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 289 stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ. Izrečena mi je novčana kazna u iznosu od 39.000 ili kazna zatvora (1000 din. po jednom danu). Moje pitanje je da li ta kazna zastareva i kada? Osuđen sam aprila 2010. godine

Poštovani,

Shodno članu 105 stavu 1. tačka 7 Krivičnog zakonika izrečena kazna ne može se izvršiti kad protekne dve godine od osude na kaznu zatvora do jedne godine, na novčanu kaznu, na kaznu rada u javnom interesu, ili na kaznu oduzimanja vozačke dozvole. Zastarelost izvršenja kazne počinje od dana kad je presuda kojom je kazna izrečena postala pravnosnažna Međutim, svakom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi izvršenja kazne zastarelost se prekida i počinje ponovo da teče. Zastarelost izvršenja kazne nastaje u svakom slučaju kad protekne dvostruko vreme koje se po zakonu traži za zastarelost izvršenja kazne (član 107 stav 1. tačka 6 KZ-a).

Srdačno,

MLADI PRO BONO