Osuđen sam na kaznu zatvora od 3 meseca. Kada nastupa zastarelost izvršenja kazne?

Poštovani,

Krivičnim zakonom (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009 i 121/2012) regulisani su rokovi za zastarelost izvršenja kazne, tok i prekid zastarelosti izvršenja kazne. Rok za zastarelost izvršenja kazne zatvora od tri meseca iznosi dve godine od osude. Zastarelost izvršenja kazne počinje od dana kad je presuda kojom je kazna izrečena postala pravnosnažna.

 

Mladi Pro Bono