moja baka je preminula u novembru 2012. godine, a 8 dana nakon toga preminuo je i njen sin – moj otac. On je imao brata, suprugu i 2 ćerke (sestru i mene). Polovinu bakine imovine nasleđuje moj stric, to je jasno, ali interesuje me da li drugu polovinu delimo sestra i ja ili se kao naslednik pojavljuje i naša majka? Teoretski: da je bilo moguće u tih 8 dana sprovesti ostavinski postupak vezan za bakinu imovinu, moj otac i stric bi podelili njenu imovinu, a onda bi taj očev deo, nakon njegove smrti, nasledile sestra, majka i ja. Dakle, da li moja majka nasleđuje deo bakine imovine?

Poštovana,

U ovom slučaju primeniće se pravila reprezentacije (predstavljanja) na osnovu kojih se na mesto naslednika koji ne može ili neće da nasledi, pozivaju njegovi potomci a sve u skladu sa članom 10. Zakona o nasleđivanju. Dakle u ovom slučaju ćete Vi I Vaša sestra naslediti vašu baku a Vaša majka neće biti pozvana na nasleđivanje.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono