Kolika je zaprećena kazna za delo 122. stav 2. Krivičnog zakona Srbije?

Poštovani,

Za ovaj oblik krivičnog dela laka telesna povreda iz člana 122. zaprećena je kazna zatvora do tri godine. Sud može učiniocu dela iz stava ovog člana izreći sudsku opomenu, ako je učinilac bio izazvan nepristojnim ili grubim ponašanjem oštećenog.

 

 Mladi Pro Bono