Imam dete iz vanbraćne zajednice koje otac neće da prizna. Udata sam i živim sa suprugom, rešila sam da ga tužim i da daje detetu alimentaciju jer ima dobru platu i siguran posao. Zanima me šta je neophodno da prvo uradim?

Poštovana,

Zakonom o parničnom postupku i Porodičnim zakonom propisan je postupak utvrđivanja očinstva kao i rokovi u kojima se tužba za utvrđivanje očinstva može podneti.

Članom 55. Porodičnog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon ) definisano je da ukoliko očinstvo nije utvrđeno priznanjem, može biti utvrđeno pravnosnažnom sudskom presudom. Pravo na utvrđivanje očinstva imaju: dete, majka i muškarac koji tvrdi da je otac deteta.Postupak za utvrđivanje očinstva možete pokrenuti podnošenjem tužbe za utvrđivanje očinstva. Dete može podneti tužbu radi utvrđivanja očinstva bez obzira na rok.

Potrebno je da podnesete tužbu Višem sudu, a imate mogućnost da birate da li će to biti Viši sud koji je nadležan za opštinu u kojoj prebivalište ima tuženi  ili sud na čijem području Vi imate prebivalište.

Prema odredbama Porodičnog zakona deca koja se nalaze na redovnom školovanju imaju pravo na izdržavanje od svojih roditelja, a najkasnije do 26. godine života.

 

Mladi Pro Bono