U decembru 2011. godine sam osuđen na 6 meseci zatvora. Kada mi nastupa zastarelost izvršenja kazne ?

Poštovani,

 

Krivičnim zakonom (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009 i 121/2012) regulisani su rokovi za zastarelost izvršenja kazne, tok i prekid zastarelosti izvršenja kazne. Rok za zastarelost izvršenja kazne iznosi dve godine od osude na kaznu zatvora do jedne godine. Zastarelost izvršenja kazne počinje od dana kad je presuda kojom je kazna izrečena postala pravnosnažna. Uzimajući u obzir to da je Vaša presuda postala pravosnažna u decembru 2011. godine, izvršenje kazne će zastariti u decembru 2013. godine.

 

 

Mladi Pro Bono