Poštovani, zanima me sledeće: nakon smrti vlasnika stana koji ima sklopljen ugovor o doživotnom izdržavanju, naslednik po istom ugovoru da li treba da podnese zahtev za pokretanje ostavinske rasprave ili ne. Unapred hvala.

Poštovani,

Davalac izdržavanja iz ugovora o izdržavanju nije naslednik, već stiče pravo svojine na nepokretnosti koja je bila predmet ugovora samom smrću primaoca izdržavanja. Dakle, ugovor o doživotnom izdržavanju je ugovor kojim je ostavilac za života raspolagao predmetnim stanom i on ne ulazi u ostavinsku masu, pa samim tim ni u ostavinski postupak, već prelazi u vlasništvo davaoca izdržavanja samom smrću primaoca.

Mladi Pro Bono