Poštovani, zanima me da li sestrina deca koja su drugi nasledni red imaju pravo na ostavinu od ujaka, ako je njihova majka umrla pre ostavioca nasleđa ?

Poštovana,                     

Deca Vaše sestre imaju pravo na nasleđe u onom obimu koji bi nasledila njihova majka da je živa, koji bi se potom podelio na onoliko jednakih delova koliko ima dece.

Dakle, ukoliko ne postoje naslednici prvog naslednog reda – ostaviočevi potomci i njegov bračni drug (čl. 9, Zakona o nasleđivanju), odnosno ukoliko ostavilac ima bračnog druga, ali nema potomstvo (čl. 11. istog zakona), nasleđuje se u drugom naslednom redu. Drugi nasledni red čine ostaviočev bračni drug i ostaviočevi roditelji i njihovo potomstvo.

Ako ostaviočev roditelj ne može ili neće da nasledi, njegov deo na jednake delove nasleđuju njegova deca (braća i sestre ostavioca), njegovi unuci (deca Vaše sestre) i praunuci i njegovi dalji potomci, po pravilima koja važe kada ostavioca nasleđuju njegovi potomci (prema čl. 13 istog zakona).

Mladi Pro Bono