Postovani Molim vas da mi odgovorite na sledece pitanje. Bila sam u podstanarskom odnosu do 01. 05. 2012. godine. Iz tog perioda imam dugovanja za RTV pretplatu. Odnose se na navedeno period, do 01.05.2012. Da li je moj dug zastareo i kako bih mogla dokazati bivsem stanodavcu da jeste, ako jeste? Unapred hvala

Poštovana,

našim Zakonom o obligacionim odnosima, tj. u njegovom članu378.  je utvrđeno da potraživanja radio-stanice i radio-televizijske stanice za upotrebu radio-prijemnika i televizijskog prijemnika zastarevaju za jednu godinu od dana dospelosti. To bi u Vašem konkretnom slučaju značilo da su sva potraživanja zaklučno sa martom 2012. godine zastarela, a da potraživanja za period mart-maj 2012. godine još uvek nisu zastarela.

Što se tiče dokazivanja zastarelosti, ne postoji nikakav poseban postupak dokazivanja budući da ona nastupa ispunjenjem zakonskih uslova i jedno je potrebno da se dužnik sam pozove na nju u eventualnom sudskom sporu, budući da sud ne pazi na zastarelost po službenoj dužnosti. Sa druge strane, Vašem bivšem stanodavcu potrebno je samo da predočite odredbu Zakona o obligacionim odnosima kojim je uređena ova materija da bi ste ga upoznali sa nastupanjem zastarelosti za najveći deo potraživanja. U tu svrhu citiraćemo Vam celokupnu odredbu na koju je potrebno da se pozovete:

Član 378

(1) Zastarevaju za jednu godinu:

1) potraživanje naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimničarske usluge i za održavanje čistoće, kad je isporuka odnosno usluga izvršena za potrebe domaćinstva;

2) potraživanje radio-stanice i radio-televizijske stanice za upotrebu radio-prijemnika i televizijskog prijemnika;

3) potraživanje pošte, telegrafa i telefona za upotrebu telefona i poštanskih pregradaka, kao i druga njihova potraživanja koja se naplaćuju u tromesečnim ili kraćim rokovima;

4) potraživanje pretplate na povremene publikacije, računajući od isteka vremena za koje je publikacija naručena.

(2) Zastarevanje teče iako su isporuke ili usluge produžene.

Vaš Pro Bono