Poštovani, hteo bih rođenom bratu da poklonim svoj deo placa i kuće (koje sam nasledio od babe), pa me zanima da li bi brat morao da plati porez na taj poklon? Napomena: Brat i ja živimo u istom domaćinstvu, ali ne na adresi gde sam nasledio deo kuće i deo placa. Unapred HVALA.

Poštovani,

Vaš brat i Vi se nalazite u drugom naslednom redu.

Zakon o porezima na imovinu, kojim je regulisan i porez na poklon, navodi da porez na poklon ne plaća poklonoprimac zemljoradnik drugog naslednog reda, koji prima na poklon imovinu koja mu služi za obavljanje poljoprivredne delatnosti, ako je sa poklonodavcem neprekidno živeo u domaćinstvu najmanje jednu godinu pre prijema poklona (čl. 21 ovog zakona).

U suprotnom, Vaš brat će biti dužan da plati porez na poklon, i to po stopi od 1.5%.

Osnovica poreza na poklon je tržišna vrednost na poklon primljene imovine, na dan nastanka poreske obaveze.

Poreska obaveza u odnosu na poklon nastaje danom zaključenja ugovora o poklonu, a ako ugovor nije zaključen u pismenoj formi – danom prijema poklona.

Mladi Pro Bono