Poštovani, dok sam ležao u bolnici posle operacije. posle par dana odveden sam na ultrazvučni pregled. U međuvremenu, iz komode pored mog bolničkog kreveta u sobi, ukraden je moj mobilni telefon. Moje pitanje je da li mogu da podnesem tužbu protiv bolnice za naknadu štete, pošto policija nije uspela da pronađe učinioca. Vrednost telefona je oko 200 evra.

Poštovani,

 

Pretpostavljam da se bolnica ogradila od takvih situacija i obezbedila od mogućih tužbi te vrste, verovatno istakavši na nakom vidnom mestu da ne odgovara za lične stvari pacijenata, kao što se npr. praktično svi ugostiteljski objekti (restorani, klubovi i sl.) ograđuju natpisom da ne odgovaraju za stvari predate na čuvanje (kao što su recimo stvari ostavljene u garderobi).

 

Takođe, kao potencijalni tužilac, morali bi ste da dokažete da ste Vaš telefon poneli sa sobom u bolnicu i da se on nalazio u Vašoj komodi, kao i da je odatle nestao, saglasno odredbi čl.228 Zakona o parničnom postupku, prema kojoj je stranka dužna da iznese činjenice i predloži dokaze na kojima zasniva svoj zahtev ili kojim osporava navode i dokaze protivnika.

 

Nažalost, iako je to malo verovatno, Vaša jedina šansa jeste da se utvrdi ko je uzeo Vaš telefon, u kom slučaju bi mogli da podnesete tužbu protiv odgovornog lica.

 

S’poštovanjem,

 

Vukotić Marko, dipl.pravnik.