Poštovani, da li je moguće po našim zakonima raditi ponovo ostavinsku raspravu jer nisu sve činjenjice pa ni imovina uzeta u obzir?? Koja je procedura za taj proces ??

Poštovani,

Rešenjem o nasleđivanju okončava se ostavinska rasprava. Ponovno raspravljanje zaostavštine nije moguće. Član 128 stav 1 Zakona o vanparničnom postupku predviđa da ako se po pravnosnažnosti rešenja o nasleđivanju pronađe imovina, za koju se u vreme donošenja rešenja nije znalo da pripada zaostavštini, sud neće ponovo raspravljati zaostavštinu već će ovu imovinu novim rešenjem raspodeliti na osnovu ranije donesenog rešenja o nasleđivanju. To znači da će se novopronađena imovina raspodeliti na iste delove i istim naslednicima kao i imovina obuhvaćena rešenjem o nasleđivanju.

Član 130 stav 1 Zakona propisuje: “Ako po pravnosnažnosti rešenja o nasleđivanju neko lice koje nije učestvovalo u postupku za raspravljanje zaostavštine polaže pravo na zaostavštinu kao naslednik, ostavinski sud neće ponovo raspravljati zaostavštinu, već će to lice uputiti da svoje pravo može da ostvari u parničnom postupku”, dakle pokretanjem postupka tužbom nadležnom sudu, u kome bi naslednici iz rešenja o nasleđivanju bili tužena strana.

Mladi Pro Bono