Pitanje: ukoliko je osnov spora naknada štete u iznosu od 200.000,00 dinara i činidba koja obavezuje tuženog da izvrši radove čija protivvrednost iznosi preko 500.000,00dinara,da li je po žalbi nadležan da odlučuje Viši sud ukoliko Osnovni sud nije u presudi naveo kolika je protivvrednost radova koje bi trebalo izvesti

Poštovani,

 

Nismo sigurni das mo najbolje razumeli pitanje, ali krenimo od početka:

 

Pominjete naknadu štete kao osnov spora, u iznosu od 200.000,00 dinara, kao i da je tuženi obavezan da izvrši činidbu u vrednosti od 500.000, 000 dinara koju nije izvršio. Pravilno bi bilo tužiti zbog neispunjenja ugovorne činidbe i naknade štete, a vrednost spora bi bila ukupno 700.000,00 dinara u tužbi. Pominjete Osnovni sud i presudu. Pretpostavljamo da je presuda već doneta. Nadležan za odlučivanje po žalbi na presudu osnovnog suda jeste Viši sud, ali jedino ukoliko se radi o sporovima male vrednosti. Spor male vrednosti je onaj u kojima tužbeni zahtev be prelazi vrednost od 3.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan podnošenja tužbe. U ostalim slučajevima, po žalbi će postupati Apelacioni, a ne Viši sud. Vi morate videti prvo kolika je vrednost spora, a to ćete videti uvidom u tužbu, tj kolika je vrednost spora prema tužbenom zahtevu.

 

Mladi Pro Bono