Pitanje: Poštovani, parnični postupak koji je vođen oko deobe kuće okončan je u korist moga oca, odn. priznato mu je pravo na 60% kuće, a drugoj strani pravo na 40%. Jasno mi je da kada protekne rok za žalbu i presuda postane pravnosnažna završen je i prvostepeni postupak. S obzirom da ni jedna ni druga strana ne nameravaju da ulažu žalbu, na koji način moj otac može da uđe u posed svojih 60%, odn. s obzirom da je kuća fizički nedeljiva, da li treba pokrenuti neki novi, i koji, postupak za eventualnu prodaju kuće i namirenje iz prodajne cene shodno veličini dodeljenih udela? Unapred zahvalan.

Poštovani,

Koliko razumemo, Vaš otac i drugi suvlasnik ne žele da fizički podele kuću, a u slučaju da žele, morali bi da predlogom pokrenu vanparnični postupak i da od suda zahtevaju fizičku deobu. Tada bi se angažovao veštak građevinske struke koji bi dao svoj nalaz i mišljenje o podeli kuće, te bi sud doneo rešenje kojim bi odredio način fizičke deobe. Za fizičku deobu je takođe varijanta da suvlasnici potpišu sporazum o razvrgnuću suvlasničke zajednice, overe ga u sudu i fizički podele kuću. Ovo su varijante da nema spora i da suvlasnici mogu da dođu do konsenzusa.

Pošto Vaš otac i drugi suvlasnik ne žele da podele kuću, uvek mogu da se sporazumeju van suda da tu kuću prodaju i podele novac, a takođe se može ići opet u vanparnični postupak gde bi sud odredio prodaju kuće i podelu novca srazmerno suvlasničkim udelima. Varijanta bez suda je uvek bolja za stranke, naravno, ako mogu da postignu dogovor i ako su stvari između njih nesporne.

 

Mladi Pro Bono