Pitanje: Moja supruga je vlasnik trgovinske radnje-preduzetnik i pred zatvaranjem je.Ostala je dužna 300. 000,00 dinara jednoj firmi za preuzetu robu.Šta se dešava u slučaju da oni nju tuže, pošto nema imovine na sebi .Ja od nekretnina imam kuću. Kako oni mogu da naplate svoje potraživanje? Mi hoćemo to da platimo ali nam treba malo više vremena.

Poštovani,

Poverilac može tužiti Vašu suprugu radi duga, a može i da pokrene postupak izvršenja na osnovu verodostojne isprave ako, na primer, postoji neka faktura koju je on dostavljao Vašoj supruzi za isporučenu robu.  Vaše pitanje je, kako će da poverilac namiri svoje potraživanje ako Vaša supruga nema imovinu na svoje ime? 

Pominjete da imate kuću. Ta kuća, osim ukoliko ste je Vi stekli pre braka ili kupili od posebne imovine, pripada i Vašoj supruzi, tj spada u režim tzv zajedničke imovine, a zakonska pretpostavka je da Vi i Vaša supruga imate po jednu polovinu te kuće. Dakle, poverilac može da se izvrši na toj kući ili nekoj drugoj nepokretnosti u režimu zajedničke imovine, može zatim to učiniti i na pokretnim stvarima itd.

Kažete da želite da platite dug, ali Vam treba vremena. Obratite se poveriocu u cilju postizanja nekog sporazuma. Najbolje je uvek pokušati rešiti problem vansudskim sredstvima, pa tek ukoliko to ne uspe, uvek preostaje sud.

 

Mladi Pro Bono