Pitanje: Kako da napišem predlog za prinudno izvršenje a na osnovu pravnosnažne presude (radi se o ne davanju aliementacije) ako ne znam adresu osobe koja je dužna, niti gde se sada nalazi?

Poštovani,

Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave mora sadržati adresu izvršnog dužnika. Međutim, kako Vi ne znate adresu, a na postupak izvršenja se shodno primenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku ( član 10 Zakona o izvršenju i obezbeđenju), Vi se možete u Vašem predlogu za izvršenje pozvati na član 143 Zakona o parničnom postupku, po kome sud ima obavezu da od nadležnog organa pribavi adresu ( a to je MUP Srbije koji izdaje lične karte i vodi evidencije o adresama), ukoliko stranka – Vi, nije u mogućnosti da sazna adresu.

Dakle, to je ono što Vi možete da učinite, a dalji tok postupka je na sudu i mogućnosti suda da pribavi adresu izvršnog dužnika.

 

Mladi Pro Bono