Interesuje me da li postoji određen zakonski minimum u iznosu izdržavanja za maloleltna lica?

Poštovani,

Prema čl. 162 Porodičnog zakona, poverilac izdržavanja može po svom izboru zahtevati da visina izdržavanja bude određena u fiksnom mesečnom novčanom iznosu ili u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja.

Ako se visina izdržavanja određuje u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja (zarada, naknada zarade, penzija, autorski honorar itd.), visina izdržavanja, po pravilu, ne može biti manja od 15% niti veća od 50% redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

 

Ako je poverilac izdržavanja dete, visina izdržavanja treba da omogući najmanje takav nivo životnog standarda za dete kakav uživa roditelj dužnik izdržavanja.

Maloletno lice poverilac je dužan da izdržava do navršene 18. godine života, odnosno najkasnije do 26 godine života, ukoliko se redovno školuje, srazmerno mogućnostima poverioca.

Mladi Pro Bono