Imam očuha od svoje treće godine. Da li ja imam prava na nasledstvo posle njegove smrti? Imam polu-brata.

Poštovana,

Prema čl. 9, Zakona o nasleđivanju, prvi nasledni red čine ostaviočevi potomci, odnosno njegova rođena deca. To znači da bi celokupnu imovinu Vašeg očuha nasledio Vaš polu-brat.

Međutim, Vaš očuh ima mogućnost da sačini zaveštanje (testament), u kojem bi mogao da Vam ostavi celokupnu ili deo njegove imovine.

Mladi Pro Bono