Zanima me uslovni otpust u slučaju amnestije pošto se koriste razliciti aršini u Beogradu i Smederevu. Moje pitanje je kako to da sud u Smederevu prihvata 2/3 uslova na nov datum amnestijom, a u Beogradu ne? Da li se u tom slučaju mogu žaliti Apelacionom sudu ako postoji rešenje gde sud u Smederevu pušta osuđenog na 7 meseci uslova po novom datumu isteka kazne?

Poštovani,

Uslovni otpust je institut Opšteg dela Krivičnog prava i sud pravo na uslovni otpust izvodi iz razloga propisanih zakonom. Osuđeni traži uslovni otpust molbom, a sud u svakom pojedinačnom slučaju ispituje da li su ispunjeni uslovi za uvažavanje molbe. Za razliku od uslovnog otpusta, amnestija se predviđa „jednokratnim zakonom“ za lica koja u trenutku njegovog stupanja na snagu ispunjavaju predviđene zakonske uslove i tu sud samo primenjuje zakon i nema pravo da ceni, kao kod uslovog otpusta. Sve ovo u Vašem konkretnom slučaju znači, da ukoliko se licu uvaži molba za uslovni otpust, uslovni otpust će se računati u odnosu na celu kaznu određenu pravosnažnom presudom. S obzirom na sve navedeno, ne postoji zakonski osnov za žalbu, niti za uslovni otpust u odnosu na već amnestijom umanjenu kaznu.

 

Mladi Pro Bono