Sklopio sam ugovor o doživotnom izdržavanju sa ocem i majkom pre 7 godina jer su roditelji smatrali da treba na taj način da se dodatno obezbede za život u starosti. Odnosi su i ranije i sada korektni, nema svađa i nesuglasica. Voljni smo da raskinemo ugovor sporazumno, bez ikakvih obaveza za obe strane, kao da nije ni zaključen. Da li je moguć sporazumni raskid ugovora o doživotnom izdržavanju i kakva je procedura, da li je takođe potrebna overa kao i za zaključenje?

Poštovani,

Zakon o nasleđivanju, kao posebni zakon, ne propisuje posebnu formu kod raskida ugovora o doživotnom izdržavanju, te se u pogledu raskida ugovora i kod ugovora o doživotnom izdržavanju koji je zaključen po odredbama Zakona o nasleđivanju, primenjuju odredbe čl. 68. Zakona o obligacionim odnosima, kao opšteg zakona za sve vrste ugovora. Stoga ugovor o doživotnom izdržavanju može biti raskinut i neformalnim sporazumom, jer posebni zakon (Zakon o nasleđivanju) ne propisuje ništa drugo, a cilj zbog koga je propisana forma kod zaključenja ovih ugovora ne zahteva da raskidanje ugovora bude u istoj formi. Prema tome, dovoljno je da sporazumni raskid ugovora sastavite u pismenoj formi i potpišete.

Mladi Pro Bono