Pozdrav, falsifikovao sam Diplomu i Uverenje Centra za ekonomiku I domacinstva u XXXX kurs frizer. O kom krivicnom delu se radi?

Poštovani,

Vi ste izvršili krivično delo Falsifikovanja isprave iz člana 355 Krivičnog zakonka Republike Srbije: Ko napravi lažnu ili preinči pravu ispravu u nameri da se takva isprava upotrebi kao prava ili ko lažnu ili neistinitu ispravu upotrebi kao pravu ili je nabavi radi upotrebe, kazniće se zatvorom do tri godine.

Srdačno, Vaš Mladi Pro Bono