Poštovani, zaposlen sam na neodredjeno vreme kod poslodavca i u pitanju je AD, imam 57 godina života i za koji mesec 38 godina radnog staža. Interesuje me da li u slučaju otkaza imam pravo na otpremninu od poslodavca i kojim aktom je to regulisano jer nisam uspeo da se snadjem kao neuko lice u Zakonu o radu. Preko medija sam čuo da privatni poslodavci traže izmenu Zakona i da se promeni u otpremninu za vreme boravka kod pojedinog poslodavca koji daje otkaz. Naravno da nameravam da radim do kraja radnog veka ali isto tako želim da znam koja su mi prava po važećim propisima. Hvala Vam unapred na trudu, mnogo ćete mi pomoći.

Poštovani,

“Prema članu 158. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena kod poslodavca, u smislu člana 179. tačka 9) ovog zakona, zaposlenom isplati otpremninu u visini utvrđenoj opšti aktom i ugovorom o radu. Ova otpremnina ne može da bude niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu za prvih 10 godina provedenih u radnom odnosu i četvrtine zarade zaposlenog za svaku narednu navršenu godinu rada u radnom odnosu preko 10 godina provedenih u radnom odnosu. Zaradom, u smislu ove odredbe, smatra se prosečna mesečna zarada zaposlenog isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem se isplaćuje otpremnina.

Prema tome, visina otpremnine utvrđuje se prema godinama koje je zaposleni proveo u radnom odnosu, nezavisno od toga da li je taj radni odnos ostvaren kod poslodavca koji isplaćuje otpremninu i nezavisno od toga da li je zaposleni kod prethodnog poslodavca ostvario pravo na otpremninu zbog prestanka radnog odnosa usled prestanka potrebe za njegovim radom.

Mladi Pro Bono