Postovani X februara 201X god su me uhapsili za prodaju marihuane. sudjenje se odugovlacilo i pocetkom 201X god sam dobio 3 god zatvora. Žalio sam se apelacionom i tek mi je pre nekoliko dana stiglo da potvrdjuju kaznu , tj da ostaje 3 god. Interesuje me posle koliko moje delo zastareva i da li se gleda od 201X ili od ove 201X god kada mi je pravosnazna presuda ? Unapred vam puno hvala

Poštovani,

koliko sam Vas dobro razumeo Vi ste osuđeni za krivično delo Nevlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga iz čl. 246. st. 1. Krivičnog zakonika za koji je predviđena kazna zatvora od 3 do 12 godina. Pre svega, trebalo bi naglasiti da u krivičnom pravu postoje dve vrste zastarelosti: Zastarelost krivičnog gonjenja i zastarelost izvršenja kazne.

Zastarelost krivičnog gonjenja se računa od trenutka izvršenja dela i računa se u odnosu na maksimalnu kaznu zaprećenu za određeno krivično delo, što bi u ovom konkretnm slučaju značilo da je za zastarelost potrebno da protekne 15 godina od trenutka izvršenja. Kako je doneta pravnosnažna presuda pre proteka roka zastarelosti, ne možete se pozivati na zastarelost krivičnog gonjenja.

Sa druge strane, zastarelost izvršenja kazne počinje teći od momenta pravnosnažnosti presude i nakon proteka određenog vremenskog perioda potrebnog za ovu zastarelost kazna se više ne može izvršiti. Ova vrsta zastarelosti se računa u odnosu na izrečenu kaznu i u vašem slučaju je potrebno da protekne 3 godine od pravnosnažnosti presude da bi došlo do relativne zastarelosti, a 6 godina da bi došlo do apsolutne zastarelosti izvršenja kazne. Za bolje razumevanje razlike između relativne i apsolutne zastarelosti savetujem Vam sledeći tekst: https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/krivicno-pravo/zastarelost/

Vaš Pro Bono