Poštovani, Radim u Ministarstvu X. Na održavanje trudnoće otišla sam decembra 2011. godine, porodiljsko odsustvo mi je otvoreno u januaru 2012.godine i traje do januara 2013.godine. Pitanje glasi: da li imam pravo na korišćenje odmora iz 2012. godine obzirom da ga nisam ni započela u 2012.godini? Prema članu 68. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009) imam pravo, ali takođe prema mišljenju Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, br. 011-00-00304/2005-02 od 16.5.2005. godine, nemam pravo. Šta je starije i kakva su moja prava? S poštovanjem

Poštovana,

Prema članu 68. Zakona o radu zaposleni stiče pravo da koristi godišnji odmor posle šest meseci neprekidnog rada, a pod neprekidnim radom smatra se i vreme privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju i odsustva sa rada uz naknadu zarade. Takođe, shodno članu 73. stavu 3. Zakona o radu zaposleni koji je ispunio ovaj uslov za sticanje prava na korišćenje godišnjeg odmora, a nije u celini ili delimično iskoristio godišnji odmor u kalendarskoj godini zbog odsutnosti sa rada radi korišćenja porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta – ima pravo da taj odmor iskoristi do 30. juna naredne godine. Dakle, imate pravo da godišnji odmor za 2012. godinu iskoristite do 30. juna tekuće godine jer se pomenuto mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike ne odnosi na odsutnost sa rada radi korišćenja porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta.

Srdačno,

MLADI PRO BONO