Poštovani, radi se o mojoj majci koja je napunila 61 godinu života i ima 36 godina radnog staža. Da li poslodavac ima zakonsko pravo da je pošalje u penziju?

Poštovani,

Osiguranik – žena, stiče pravo na penziju nakon navršenih 60 godina života i ukoliko ima najmanje 15 godina radnog staža, u skladu sa čl. 19 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srbije. U slučaju Vaše majke, oba uslova su ispunjena, te su se stekli zakonski uslovi na osnovu kojih poslodavac može da je pošalje u penziju.

Mladi Pro Bono