Poštovani, protiv mene je sprovedena istraga za krivično delo silovanje iz člana 178. stav 3. u vezi stava 2. i 1. Krivičnog zakonika i krivičnog dela prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju iz čl.185. stav 4. Rešenje da se obustavlja istraga je pravosnažno i izvršno. Da li imam pravo da tužim oca koji me je lažno prijavio? Postoje svi materijalni dokazi da mi je namešteno. Hvala.

Poštovani,

Lažno prijavljivanje predstavlja krivično delo iz čl. 334 Krivičnog zakonika Republike Srbije. U njemu se kaže:

(1) Ko prijavi određeno lice da je učinilo krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, a zna da to lice nije učinilac tog dela, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

(2) Ko podmetanjem tragova krivičnog dela ili na drugi način izazove pokretanje krivičnog postupka zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti protiv lica za koje zna da nije učinilac tog dela, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

Mladi Pro Bono