Poštovani, Moja mama je u vanbračnoj zajednici 9 meseci. Ima u vlasništvu dve kuće sa okućnicom koje je stekla sa mojim pokojnim ocem. Ima nas troje dece i smatramo da ne treba još da delimo imovinu. Moje pitanje je da li sadašnji muž moje mame (sa kojim je u vanbračnoj zajednici) ima prava na nasledstvo? I da se venčaju da li bi on imao neka prava na nasledstvo? Hvala, Snežana.

Poštovana,

Prema našem Zakonu o nasleđivanju vanbračni partner ne spada u krug zakonskih naslednika. Ovo, naravno, ne sprečava vanbračne partnere da nasleđuju putem testamenta budući da se tu radi o izričitoj volji ostavioca.

Ukoliko se, pak, Vaša majka bude ponovo udala, njen novi suprug će ulaziti u krug zakonskih naslednika u slučaju njene smrti. Prema našem Zakonu o nasleđivanju prvi nasledni red čine deca ostavioca i bračni drug, i oni svi nasleđuju na jednake delove.

Srdačno,

MLADI PRO BONO