Poštovani, interesuje me da li i dalje imam pravo na alimentaciju iako imam 26 godina i dalje se školujem, tačnije apsolvent sam?!

Poštovana,

prema našem Porodičnom zakonu punoletno dete koje se nalazi na redovnom školovanju ima pravo na izdržavanje (alimentaciju) najkasnije do navršene 26. godine života (čl. 155. st. 2. PZ). Kako ste Vi već navršili (napunili) 26 godina ne postoji više zakonska obaveza izdržavanja. Ipak, time se ne dira u mogućnost dobrovoljnog izdržavanja do završetka studija od strane davaoca izdržavanja (alimentacije), ali ovakvo izdržavanje ne podleže zakonskim sankcijama ukoliko se ne daje redovno.

Vaš Pro Bono