Poštovani, Imam pitanje u vezi nasleđivanja. Naime, pre izvesnog vremena umro je moj rođeni stric (rođeni brat mog oca) koji nije imao decu i on je sad ostavioc. Roditelji ostavioca su preminuli, a njegova supruga je živa(to je jedina njegova supruga). Ostavioc je imao 2 rođena brata, koji su pokojni i jednu rođenu sestru koja je živa. Dva pokojna brata od ostavioca imaju po dvoje žive dece. Čitao sam zakon o nasleđivanju ali imam određene nejasnoće pa bih voleo da mi ih protumačite. Zanima me koliki udeo od ukupne zaostavštine nasleđuje zakonita supruga, a koliko ostali naslednici? Napominjem da ne postoji testament ili bilo kakav overeni ugovor između supružnika ili nekih drugih lica. Prvo ročište je zakazano za kraj februara 2013. godine. Unapred zahvalan

Poštovani,

Zakonodavac članom 2. Zakona o nasleđivanju predviđa da se naslediti  može na osnovu zakona i na osnovu zaveštanja (testamenta).

Kako u Vašem slučaju ne postoji nikakav testament, primenjuju se pravila zakonskog nasleđivanja, vodeći računa o naslednim redovima. Naslednici bližeg naslednog reda isključuju iz nasleđa naslednike daljeg naslednog reda.

Konkretno u Vašem slučaju situacija je sledeća: kako je supruga Vašeg strica živa ona će naslediti 1/2 zaostavštine, i to kao naslednik drugog naslednog reda, pošto ostavilac nije imao potomaka. Preostala polovina pripada ostaviočevim roditeljima, ali kako oni nisu živi, polovina zaotavštine koja bi im pripala, podeliće se na jednake delove ostaloj deci ostaviočevih roditelja, tj. braći i sestri ostavioca, pa će u ovom slučaju svakome pripasti po trećina od polovine, znači po 1/6 zaostavštine. Međutim, pošto dva ostaviočeva brata takođe nisu živa, pravo na 1/6 imaće jedino sestra, dok će nasledni deo preminule braće naslediti njihova deca na jednake delove, svako dete po 1/12 zaostavštine.

Jedino moram napomenuti, da zaostavštinu čine sva nasleđivanju podobna prava koja su ostaviocu pripadala u trenutku smrti, i da će njegova zakonska supruga imati pravo da traži izuzimanje iz njihove zajedničke imovine određenih stvari i prava koje su stekli tokom trajanja braka. Pretpostavka je da su udeli supružnika u zajedničkoj imovini jednaki( ta imovina ne ulazi u sastav zaostavštine). Tek kada se bude utvrdio tačan sastav zaostavštine, primeniće se podela na gore navedeni način.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono