Poštovani, Imam par pitanja vezanih za saobraćajni prekršaj i nadam se da ćete moći da mi pomognete. Na autoputu sam imao udes. Pri tome, niko nije stradao, nema povređenih, nisam bio u alkoholisanom stanju. Kako sam zbog problema sa levim točkom, udario u zaštitnu ogradu, oštetio sam samo svoj auto i nešto malo ogradu autoputa. Propisno sam obeležio mesto udesa i pozvao policiju. Auto nije bio u voznom stanju, pa nisam mogao da ga ja pomeram sa lica mesta, već sam pozvao šlep službu. Imam poziv kod sudije za prekršaje po pitanju člana 332 st. 2. t.1. Imam sledećih par pitanja: – da li bih trebao da potražim pomoć advokata pre nego odem na sud, ili je moj slučaj dovoljno jednostavan da za tim nema potrebe? – da li ovaj prekršaj automatski povlači i prekršajne poene i novčanu kaznu ili je to odluka koja zavisi od sudije? Drugim rečima, koja je najgora, a koja najbolja moguća presuda u mom slučaju? Hvala unapred!

Poštovani,

U pitanju je prekršaj za koji će se kazniti lice koje postupi suprotno odredbama člana 22 stava 2. i 5. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i tom prilikom izazove neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju ili prouzrokuje saobraćajnu nezgodu, odnosno pribavi sebi ili drugom protivpravnu imovinsku ili drugu korist. Član 22 stav 2 propisuje da je učesnik u saobraćaju dužan da, bez odlaganja, sa puta ukloni predmet, odnosno materiju koja se na kolovozu našla njegovim činjenjem, kao i predmet, odnosno materiju koja potiče sa vozila kojim upravlja, dok stav 5. istog člana propisuje da vlasnik, odnosno korisnik vozila, ne sme dozvoliti da se odbačeno vozilo nalazi na putu, odnosno mestu na kome je dozvoljeno zaustavljanje ili parkiranje vozila.

Kazna za ovaj prekršaj iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima je novčana kazna u iznosu od 10.000 do 40.000 dinara ili kazna zatvora do 45 dana (član 332 stav 2). Ukoliko je izvršenjem prekršaja izazvana saobraćajna nezgoda, a odredbama ovog zakona za osnovni oblik tog prekršaja nije predviđeno izricanje kaznenih poena, prilikom odlučivanja o odgovornosti obavezno će se izreći najmanje 2 kaznena poena (član 336 stav 3). Što se tiče angažovanja advokata to morate sami da odlučite, ali je svakako najbolje u Vašem slučaju odbranu zasnivati na istinitim činjenicama.

Srdačno,

MLADI PRO BONO