Poštovani, imam jedan problem za koji bih voleo da dobijem savet. Naime, rođen sam 1988, a do dana današnjeg još nisam izvadio dokumenta, tj. ličnu kartu. Razlog je bio smešan u početku, ali kasnije je nastupio strah od neke kazne, eventualno i pritvora. Od pre par godina patim i od generalizovane anksioznosti, što samo još više otežava stvari zbog panike koju ispoljavam u tako nekim situacijama. E pa, pre nego što se suočim sa time, voleo bih da znam posledice toga što nisam dosad izvadio dokumenta, i šta me očekuje, kao i kako bi to sada bilo najbolje uraditi? Tražim savet ovako jer drugačije nemam/ne znam kako, niti sam u najboljoj finansiskoj situaciji. Unapred hvala

Poštovani,

Zakonom o ličnoj karti („Službeni glasnik RS“ br. 62/06 i 36/11) propisano je da državljanin stariji od 16 godina života,  koji ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije dužan  da ima ličnu kartu.  Lična karta izdaje se na lični zahtev. Lica koja su po odredbama ovog zakona dužna da imaju ličnu kartu, zahtev za izdavanje lične karte podnose najkasnije u roku od 15 dana po navršenoj 16. godini života, odnosno u roku od 15 dana po ispunjavanju gore navedenih uslova. U kaznenim odredbama je predviđena novčana kazna do  50.000 dinara ili kazna zatvora do 30 dana za prekršaj ako lice suprotno utvrđenoj dužnosti nema ličnu kartu ili ako u zakonom određenom roku ne podnese zahtev za izdavanje lične karte. 

S poštovanjem,

Dragana Obradović Mutavdžić, dipl. pravnik