Poštovani, Htela sam da Vam postavim pitanje u nadi da ćete mi odgovoriti. Iz prošlog braka imam dvoje dece, brak se završio XXXX godine i sad sam stupila u novi brak. Sadašnji suprug živi i radi u X. Deca su kod mene, bivši muž redovno plaćao alimentaciju. Moje zdravstveno stanje je ugroženo, imam kateter u bubregu i sledi mi operacija u X, gde je i ova prethodna intervencija urađena. Bivši suprug u socijalnom izjavljuje da ne može da vodi računa o deci, i obaveštavaju ga da će biti lišen roditeljskog prava. Šta sve podazumeva lišavanje roditeljskog prava? Da li podrazumeva i neplaćanje alimentacije, i nemogućnost vidjanja sa decom? Očajna sam, deca treba da idu u hraniteljsku porodicu, što ja neću dozvoliti, a on bez razmišljanja, hoće. Unapred zahvalna.

Poštovana,

Lišenje roditeljskog prava može biti potpuno i delimično. Do potpunog dolazi kada roditelj zloupotrebljava prava ili grubo zanemaruje dužnosti iz sadržine roditeljskog prava. Grubo zanemarivanje dužnosti između ostalog podrazumeva- ako roditelj izbegava da izdržava dete ili da održava lične odnose sa detetom sa kojim ne živi i ako na drugi način grubo zanemaruje dužnosti iz sadržine roditeljskog prava. Sudska odluka o potpunom lišenju roditeljskog prava lišava roditelja svih prava i dužnosti iz sadržine roditeljskog prava, osim dužnosti da izdržava dete (Porodični zakon član 81 stav 4). Dakle, ukoliko Vaš bivši suprug bude potpuno lišen roditeljskog prava, moraće I dalje da plaća izdržavanje dece. Ukoliko bude delimično lišen roditeljskog prava, u tom slučaju on može biti lišen prava na održavanje ličnih odnosa sa detetom i prava da odlučuje o pitanjima koja bitno utiču na život deteta. U svakom slučaju, biće dužan da izdržava decu.

Što se hraniteljstva tiče, ono se zasniva odlukom organa starateljstva, i ono može biti povremeno. Međutim, ukoliko se radi o deci koja su pod roditeljskim staranjem, hraniteljstvo ne može biti zasnovano bez saglasnosti roditelja.

Ukoliko imate mogućnosti, najbolje rešenje bi bilo da u dogovoru sa Centrom za socijalni rad, decu poverite nekom članu Vaše familije, za vreme dok ste na lečenju.

Ukoliko imate još neko pitanje, slobodno nas kontaktirajte,

Srdačno,

Mladi Pro Bono