Postovani, godine 1999 sam nasledio pistolj od pokojnog brata ali sve do danas nisam isao u SUP radi podizanja oruzija, pa me interesuje da li postoji ZASTARELOST u ovom mom slucaju, s obzirom da je do danasnjeg dana proslo punih trinaest godina. Unapred zahvalan!

Poštovani,

našim Zakonom o nasleđivanju je predviđeno da pravo naslednika da zahteva zaostavštinu ne zastareva, ali da se time ne sme dirati u pravila o održaju, sticanju od nevlasnika i zastarelosti potraživanja (čl. 221. ZON).

U Vašem slučaju je mala verovatnoća da bi moglo doći do primene pravila o sticanju svojine održajem budući da su organi MUP kod koga se nalazi pomenuti pištolj morao znati za činjenicu da je u pitanju predmet nasledstva te ne bi postojala savesnost u sticanju (čl. 28. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa). U svakom slučaju, da biste ostvarili svoje pravo na nasledstvo potrebno je da sa rešenjem o nasleđivanju obratite organu MUP kod koga se nalazi pištolj sa zahtevom da Vam se preda u svojinu.

Vaš Pro Bono