Moja majka i otac su živeli u braku X godina. Pre X godine otac je isterao majku, sestru i mene na ulicu, razveli su se, i sada živimo privatno. Zbog toga što smo sestra i ja studenti i nemamo finansijskih sredstava da bismo plaćali i stan, majka je rešila da pokrene postupak za podelu imovine. Nakon što su se venčali X godine, otac je od roditelja na poklon dobio neizrađenu kuću X godine. Međutim, majka je sa njim kućila i ulagala X godina da bi kuća sad izgledala perfektno. Pitali smo advokata za savet, a on je rekao da zbog tog ugovora o poklonu njegovih roditelja koji on poseduje, majka nema nikako pravo iako je tada kuća bila u početnoj fazi. Molim Vas odgovorite mi, da li je stvarno takav zakon da žena i deca mogu da budu isterana iz kuće na ulicu, a da kasnije nemaju nikakvo pravo na nju?

Poštovani,

Imovina koju je supružnik stekao u toku trajanja braka deobom zajedničke imovine odnosno nasleđem, poklonom ili drugim pravnim poslom kojim se pribavljaju isključivo prava predstavlja njegovu posebnu imovinu (član 168 stav 2. Porodičnog zakona).

Međutim, ako je tokom trajanja zajedničkog života u braku došlo do neznatnog uvećanja vrednosti posebne imovine jednog supružnika, drugi supružnik ima pravo na potraživanje u novcu srazmerno svom doprinosu (član 170 stav 1.). Ako je tokom trajanja zajedničkog života u braku došlo do znatnog uvećanja vrednosti posebne imovine jednog supružnika, drugi supružnik ima pravo na udeo u toj imovini srazmerno svom doprinosu (član 170 stav 2.).

Iz Vaših navoda se može zaključiti da je tokom trajanja zajedničkog života u braku došlo do znatnog uvećanja vrednosti predmetne nepokretnosti (naravno, to biste morali da dokažete na sudu) pa Vaša majka ima pravo na udeo srazmerno svom doprinosu.

Srdačno,

MLADI PRO BONO