Koliko košta pokretanje ostavinske rasprave?

Poštovana,

 u postupku raspravljanja zaostavštine, plaćaju se jedino sudske takse, koje su predviđene Zakonom o sudskim taksama( tarifni broj 7.) Paušalna taksa plaća se samo  ako je ostavinski postupak završen donošenjem rešenja o nasleđivanju.

Takse propisane ovim zakonom plaćaju naslednici u srazmeri  nasleđenih delova.

 Paušalna taksa u prvostepenom postupku može iznositi od 1000 do 75000 dinara, i plaća se kad rešenje o nasleđivanju postane pravnosnažno( odnosno u roku od 15 dana od dana dostave naloga za plaćanje takse). Sud utvrđuje vrednost merodavnu za odmeravanje paušalne takse po slobodnoj oceni, na osnovu izjava naslednika i podataka koje su podneli.

 Za predlog da se sprovede rasprava zaostavštine i za druge podneske u toku ostavinskog postupka, ne plaća se taksa.

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono