16.09.2011 doneto je resenje o prekidu postupka koje je ekspeditovano. Time je prekinuto sudjenje dugo 10g u kom se teretim kao žirant. U postupku je dokazano nepostojanje duga ali je sporna neka kamata. Mada kompanija koja tuži nije jasno dokazala i argumentovala isto i postupak je prekinut. Moje pitanje je : Da li postupak može da se nastavi? Odnosno da li postoji odredjen vremenski okvir kada to zastareva. I da li po istom tom osnovu mogu opet da pokrenu tužbu?

Poštovani/a,

Sud prekida postupak iz nekog od razloga navedenih u članu 222 Zakona o parničnom postupku. Prekinuti postupak nastaviće se kad prestanu razlozi za prekid. Trajanje prekida nije zakonom vremenski ograničeno.

Prekidom postupka prestaju da teku svi rokovi određeni za vršenje parničnih radnji. Rokovi koji su usled prekida postupka prestali da teku, počinju da teku za stranku ispočetka od dana kad joj sud dostavi rešenje o nastavljanju postupka.

Što se tiče nove tužbe, član 203 stav 3 jasno propisuje: Dok parnica teče, ne može se u pogledu istog zahteva pokrenuti nova parnica među istim strankama, a ako takva parnica bude pokrenuta, sud će tužbu da odbaci.

Mladi Pro Bono