Zdravo. Kuća nam je pod hipotekom i dugujemo 33 000 evra (sa kamatom) i 2000 evra sudskih troškova. Kuća je procenjena 90 000 evra. Ako ostane ta cena kuće da li mi imamo neku novčanu nadoknadu za razliku od onoga sto smo dužni?

Poštovani/a,

Na osnovu Vaših navoda, reč je o sudskom izvršenju na hipotekovanoj nepokretnosti. Po pravilima izvršenja propisanim Zakonom o izvršenju i obezbeđenju prodaja nepokretnosti vrši se putem usmenog javnog nadmetanja ili neposrednom pogodbom (član 122 Zakona). Izvršni poverilac i izvršni dužnik mogu se tokom celog postupka sporazumeti o prodaji neposrednom pogodbom i o uslovima prodaje. Ako se nepokretnost prodaje javnim nadmetanjem, na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti i konačna cena zavisi od ishoda nadmetanja.

U svakom slučaju, po okončanju postupka prodaje, iz dobijenog iznosa namiruju se redom: troškovi izvršnog postupka, troškovi određeni u izvršnoj ispravi, kamata do dana unovčenja stvari i glavno potraživanje. Višak prodajne cene, koji ostane po namirenju, predaće se izvršnom dužniku, ako za to nema smetnji. Dakle, Vi imate pravo na višak cene koja bude bila postignuta u postupku prodaje kuće, nakon namirenja svih navedenih troškova, kamata i potraživanja.

Mladi Pro Bono