Zanima me da li postoji neki krajnji zakonski rok za uplatu poreza za stan koji sam dobio na poklon ugovorom iz 2006. i samim tim za podnosenjem zahteva za uknjizenje.

Poštovani,

Radi se o zastarelosti prava Poreske uprave na naplatu poreza koje je regulisano u clanu 114. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. U njemu se kaže da pravo Poreske uprave na utvrdivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja zastareva u roku od 5 godina od kada je zastarelost pocela da tece. Dalje se kaže da zastarelost prava na naplatu poreza i sporednih poreskih davanja pocinje da tece od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je obaveza poreskog dužnika dospela za placanje.

Npr. ako ste zaključili ugovor o poklonu 5.4.2006., rok zastarelosti je poceo da tece 1. januara 2007., te je Vaša poreska obaveza zastarela 1. januara 2012. godine. To znaci da Vi više niste dužni da platite porez.

Vaš Mladi Pro Bono