U vanbračnoj zajednici koja traje godinu i dva meseca sam dobila sina. Kad smo otišli kod matičara da prijavimo bebu biološki otac to nije mogao jer moj brak zakonski nije razveden. Automatski je kao otac deteta upisan moj zakonski suprug. Zakonski suprug i ja ne živimo zajedno već dve i po godine. Svako je imao svoj život i on je bio upoznat sa vanbračnom zajednicom koju sam zasnovala drugim čovekom. Sada smo podneli predlog za sporazumni razvod braka. Interesuje me postoji li mogućnost da se skrati postupak nekom njegovom izjavom da dete nije njegovo? Molim za objašnjenje kako najlakše rešiti situaciju koja je nastala.

Zakonom o parničnom postupku i Porodičnim zakonom propisan je postupak osporavanja očinstva kao i rokovi u kojima se tužba za osporavanje očinstva može podneti.

Član 45. Porodičnog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) kaže da se:
• Ocem deteta koje je rođeno u braku smatra se muž majke deteta.
• Ocem deteta koje je rođeno u roku od 300 dana od dana prestanka braka smatra se muž majke deteta iz tog braka ako je brak prestao smrću muža i ako majka nije sklopila novi brak u tom roku.
• Ocem deteta koje je rođeno u novom braku smatra se muž majke deteta iz tog braka.
• Ocem deteta koje je rođeno van braka smatra se muškarac čije je očinstvo utvrđeno priznanjem, odnosno čije je očinstvo utvrđeno pravnosnažnom sudskom presudom.

Članom 54. Porodičnog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) utvrđeno je da pravo na osporavanje očinstva imaju: dete, majka, muž majke i muškarac koji tvrdi da je otac deteta ako istom tužbom traži i utvrđivanje svog očinstva.

Muškarac koji tvrdi da je otac deteta može podneti tužbu radi osporavanja očinstva muškarcu koji se po ovom zakonu smatra ocem deteta u roku od godinu dana od dana saznanja da je on otac deteta, a najkasnije u roku od 10 godina od rođenja deteta.

Neophodno je da muškarac koji tvrdi da je otac deteta podnese tužbu Višem sudu koji je mesno nadležan za mesto u kome imate prebivalište.

 

Mladi Pro Bono