PVC stolarija koju sam platila jednom privatniku da mi uradi nije napravljena po propisu i standardu. Duva na sve strane jer krila nisu odgovarajuće dimenzije pa je preklapanje nedovoljno a i stakla nisu adekvatna (spolja ima prostora da ulazi voda pored gume). Uložila sam reklamaciju, odbija da se javi na telefon i ne odgovara na poruke i mejlove. Na svom web sajtu je napisao da su profili i okovi nemački, a meni je ugradio turske, što je čisto obmanjivanje kupca, a to što nije uradio kvalitetno je prosto smišljena prevara. Prijavila sam tržišnoj inspekciji oni nažalost nemaju neko ovlašćenje, a ni savet gde i kome da se obratim osim sudu ili da platim druge prozore, a to je još 1000 eura. PITANJE: Koji je vaš savet šta mogu da uradim po ovom pitanju, a da se ispati. Dobila sam račun sa garancijom. Naravno, on kad kupi materijal automatski dobija garanciju koju prosleđuje meni, što nije i garancija za njegov rad koji je u ovom slučaju problem. Znam sigurno da moj slučaj nije usamljen i šteta je što ne postoji zakon da se takvima oduzme dozvola za rad i zatvori firma koju je danas nažalost najlakše otvoriti.

Poštovani,

U pitanju je Ugovor o delu, koji je regulisan Zakonom o obligacionom odnosima. Prema čl. 607. pomenutog zakona, poslenik, odnosno privatnik koga ste angažovali za izradu PVC stolarije u obavezi je da izvrši delo kako je ugovoreno i prema pravilima posla.

Sa druge strane, Vaša obaveza je da izvršeno delo peregledate, čim je to moguće, i da o eventualnim nedostacima , bez odlaganja, obavestite poslenika. Posle pregleda i primanja izvršenog rada poslenik više ne odgovara za nedostatke koji su se mogli opaziti običnim pregledom, izuzev ako je znao za njih, a nije ih pokazao naručiocu.

Međutim, zakon se stara i o skrivenim nedostacima, koji se nisu mogli otkriti običnim pregledom, u tom slučaju Vaša obaveza je da o tome što pre obavestite poslenika,i to najduže u roku od mesec dana od otkrivanja nedostatka( čl. 615. Zakona o obligacionim odnosima). Poslenik je u obavezi da ukloni nedostatke, a Vi imate i pravo na naknadu štete koju trpite ovom prilikom. Ako uklanjanje nedostatka zahteva preterane troškove, poslenik može odbiti da ga izvrši, ali u tom slučaju Vama pripada, po  izboru, pravo na sniženje naknade ili raskid ugovora, kao i pravo na naknadu štete.

Pošto ste napomenuli da se dotični ne odaziva na Vaše pozive, možete da podnesete tužbu sudu kojom ćete zahtevati izvršenje obaveze od strane izvođača, ili da sami uklonite nedostatak, a da se potom sudskim putem regresirate od izvođača.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono