Prvo bi hteo da vas pohvalim za angazovanost za pomoc u pravnim savetima,jer nisam do sada naisao na ovakav sajt.Moj problem je sledeci:93-e sam otvorio radnju za izradu predmeta od domace radinosti i porez i doprinose sam placao do 2000 .unazad 12 god. nisam nista uplacivao iz raznih razloga. Zanima me sledece da li imam pravo da se pozivam na zastarelost poreza , doprinosa i kamate na isto .Ako da, kome trebam da uputim zastarelost potrazivanja i za koji period ako mozete to da mi objasnite, posto sam odlazio u PU ali oni su jako konzervativni i receno mi je samo da moram sve da platim. Da napomenem da sam pre godinu dana dobio tuzbu zbog ovih dugovanja.Unapred zahvalan.

Poštovani,

Da bi nastupila zastarelost prava na utvrdivanje i naplatu poreza od strane Poreske uprave, potrebno je da protekne 5 godina od prvog dana godine posle godine u kojoj je porez dospeo (Npr. ako je Vaša obaveza dospela 5. marta 2000., ona bi zastarela 1. januara 2006. godine). Medutim, zastarelost se prekida i tece odpocetka kad god organ uprave preduzme neku procesnu radnju u cilju naplate poreza, kao što je podnošenje tužbe koju ste pomenuli. Ipak, postoji i institut apsolutne zastarelosti, prema kom kad protekne dvostruki period koji je potreban da bi nastupila zastarelost, potraživanje zastareva iako su u tom periodu preduzete radnje usmerene na naplatu poreza. Dakle, kad protekne 10 godina od 1.januara godine posle godine u kojoj je porez dospeo, nastupa apsolutna zastarelost. U Vašem slucaju, ako od 2000. godine niste placali porez, nastupila je apsolutna zastarelost za poreze dospele tokom 2000. godine, 2001. i 2002. godine. Ako se pomenuta tužba odnosila na sve neplacene poreze od 2000. godine, vodite racuna o sledecem:
Ako je ta tužba prvo procesno sredstvo koje je upotrebljeno protiv Vas od 2000. godine, onda su zastareli i porezi koji su dospeli za naplatu i tokom 2004., 2005. i 2006. godine. Medutim, ako tužba nije prvo sredstvo, vec je Poreska uprava i ranije pokušavala naplatu, onda možete racunati samo na zastarelost potraživanja iz 2000., 2001. i 2002.

Vaš Mladi Pro Bono

Office - PRO BONO

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office