Pozdrav, imam jedno pravno pitanje a tiče se alimentacije. Bivši suprug mi već dve godine ne uplaćuje iznos koji stoji u presudi već skoro duplo manje, a poslednja dva meseca ništa. On nije u radnom odnosu. Da li bi išla krivična prijava ako ga budem tužila i da li postoji neka šansa da on počne plaćati i da mi nadoknadi sav dvogodišnji dug. Hvala unapred.

Poštovana,

Imate pravo da podnesete  tužbu povodom neisplaćivanja alimentacije (izdržavanja).

Što se tiče visine izdržavanja, promena visine izdržavanja određena je u čl. 164. Porodičnog zakona Republike Srbije, u kome se kaže da se visina izdržavanja može smanjiti ili povećati ako se promene okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka.

Zakon o obligacionim odnosima predviđa da pravo na zakonsko izdržavanje ne zastareva (čl. 173, stav 3). Međutim, svaki pojedinačni obrok izdržavanja zastareva u roku od 3 godine od dospelosti svakog pojedinog davanja (čl. 172).

Nedavanje izdržavanja predstavlja i krivično delo, pa možete podneti i krivičnu prijavu.

U čl. 195 Krivičnog zakonika se kaže:

(1) Ko ne daje izdržavanje za lice koje je po zakonu dužan da izdržava, a ta dužnost je utvrđena izvršnom sudskom odlukom ili izvršnim poravnanjem pred sudom ili drugim nadležnim organom, u iznosu i na način kako je to odlukom odnosno poravnanjem utvrđeno, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

(2) Neće se kazniti učinilac dela iz stava 1. ovog člana, ako iz opravdanih razloga nije davao izdržavanje.

(3) Ako su usled dela iz stava 1. ovog člana nastupile teške posledice za izdržavano lice, učinilac će se kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine.

(4) Ako izrekne uslovnu osudu, sud može odrediti obavezu učiniocu da izmiri dospele obaveze i da uredno daje izdržavanje.

Mladi Pro Bono