Postovani,interesuje me nakon koliko vremena zastareva krivicno delo nanosenja teskih telesnih povreda iz clana 121. krivicnog zakona?

Poštovani,

U skladu sa odredbama Krivičnog zakonika Republike Srbije koje se tiču zastarelosti, krivično delo iz člna 121KZ zastareva u roku od 5 godina od dana od kada je krivično delo učinjeno. Međutim, zastarase prekida i počinje da teće ispočetka u slučaju činjenja novog krivičnog dela koje je iste težine odnosno svakom procesnom radnjom koja se preduzima radi otkrivanja krivičnog dela ili radi otkrivanja i gonjenja učinioca krivičnog dela. Krivično delo iz člana 121KZ apsolutno zastareva nakon proteka 10 godina od dana izvršenja krivičnog dela.

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono