Poštovani, zanima me da li obaveze po osnovu plaćanja polisa za osiguranje imovine ugovorene na period trajanja hipotekarnog kredita, zastarevaju, ako je u međuvremenu raskinuto ugovoreno osiguranje a nisu izvršena sva plaćanja. Konkretno: osiguranje ugovoreno 2007. godine do 2036. godine, plaćena polisa za 2007. godinu, početkom 2012. raskinut ugovor o osiguranju, nisu plaćene 2008., 2009., 2010. i 2011. godina. Da li nešto od ovoga zastareva i kada? Hvala unapred.

Poštovana,

Član 380 stav 3 Zakona o obligacionim odnosima propisuje da potraživanja osiguravača iz ugovora o osiguranju zastarevaju za tri godine. Zastarelost počinje teći prvog dana posle dana kad je poverilac imao pravo da zahteva ispunjenje obaveze. Zastarelost nastupa kad istekne poslednji dan zakonom određenog vremena. Nastupanje zastarelosti potraživanja zavisi od toga koji mesec ili dan je određen u ugovoru za plaćanje premije (polise). Ako je za plaćanje premije za 2008. godinu ugovoren na primer 01.01.2008. godine, zastarelost počinje teći 02.01.2008. godine i nastupa istekom dana 02.01.2011. godine.

Mladi Pro Bono