Poštovani, udovica sam, živim sa troje dece u svekrvinom stanu. Ona i njena ćerka planiraju prodaju stana pa me interesuje koliko pripada mojoj deci i meni? Unapred hvala.

Poštovana,

Na navedenom stanu, pravo svojine ima Vaša svekrva, tako da ona njime može raspolagati po sopstvenoj volji i to njeno pravo se ne može ograničiti. Vaša deca i Vi ćete imati pravo nasleđivanja imovine koja ostane nakon smrti majke Vašeg pokojnog muža, po pravu predstavljanja. Tačnije, Vaša deca i Vi ćete imati pravo da nasledite deo koji bi pripao Vašem mužu u slučaju da je bio živ u trenutku smrti njegove majke.

Mladi Pro Bono